Webinar

Etika dhe masat disiplinore në administratën publike

Trajneri: Artur Hasanbelliu

Data: 26 Maj 2023

Ora: 10:00-12:00

https://events.teams.microsoft.com/event/ee908580-3657-4c61-9e62-fb4c30f05279@f5d8b812-606a-42ba-8cf9-3371cfe29c72

Në këtë sesion informues do të trajtohen:

  • Koncepti juridik i etikës në administratën publike, parime të përgjithshme;
  • Detyrimet gjatë mbarimit të marrëdhenieve të punës;
  • Shkeljet e etikës dhe masat administrative;
  • Sanksionet.

Date

Maj 26 2023

Time

10:00 am - 12:00 pm

Location

Online