Webinar

E drejta dhe interesat legjitime të strategjive në politikat e punësimit

Në këtë webinar do të trajtohen:

-Legjislacioni i punës, përfshirja e akteve normative që e përbëjnë dhe rregullojnë legjislacionin e punës;
-Të drejtat dhe detyrimet që lindin në një marrëdhënie punësimi;
-Elementët e kontratës individuale të punës, si një dokument i rëndësishëm në krijimin juridik të marrëdhënieve të punës;
-Arritjet strategjike të politikave të punësimit, në procesin acquis të Integrimit të Shqipërisë në BE.

Date

Qer 07 2022
Expired!

Time

9:30 am - 11:00 am

Location

Online

Komentoni: