Webinar

𝐑𝐢𝐬𝐢𝐭ë 𝐞 𝐥𝐞𝐠𝐣𝐢𝐬𝐥𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐢𝐭 𝐩ë𝐫 𝐞𝐭𝐢𝐤ë𝐧

Bashkohuni në këtë sesion për të mësuar:
Bashkohuni në këtë sesion për të mësuar:
Cilat janë risitë e legjislacionit për etikën në administratën publike;
Etika dhe kodet etike për nëpunësin e administratës publike;
Parimet e përgjithshme;
Veprimtaritë e jashtme dhe dhuratat;
Koncepti moral dhe koncepti juridik;

Sanksionet.

Date

Sht 20 2023

Time

9:30 am - 11:30 am

Location

Online