Ada Zhupani

Ada Zhupani

Specialist i Financës
Email:

Ada mban pozicionin e specialistes së Financës në Drejtorinë e Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse, pranë Shkollës Shqiptare të Administratës Publike. Ada ka përfunduar studimet e larta në Bachelor dhe Master Shkencor në Fakultetin e Ekonomisë në Universitetin e Tiranës.
Ajo ka marrë pjesë në disa projekte të financuara nga UNDP. Ada ka eksperiencë në sektorin financiar privat, si dhe në sektorin publik me një eksperiencë pune pranë “Universitetit Bujqësor të Tiranës” dhe së fundi në Shkollën Shqiptare të Administratës Publike.