Photo of Cthulu

Ogerta Koruti Stroka

Ogerta Koruti Stroka PhD

Ogerta Koruti Stroka është Doktore e Shkencave në Gjuhësi dhe Mësimdhënie, nga Fakulteti i Gjuhëve të Huaja në Universitetin e Tiranës. Gjithashtu ajo është Doktorante e Gjuhësisë në Hellenic American University of Athens. Ogerta është pedagoge në Universitetin e Tiranës që nga viti 2005 e në vazhdim. Fusha e saj e ekspertizës është integrimi i teknologjive të reja në mësimdhënie. Ajo është Master Trainer dhe Validator për British Council UK për Core Skills si Critical thinking, Problem Solving and Decision Making, Digital Literacies si edhe Presentation Skills.