Photo of Cthulu

Ogerta Koruti Stroka – Trajner

Ogerta Koruti Stroka PhD

Ogerta Koruti Stroka është Doktore e Shkencave në Gjuhësi dhe Mësimdhënie, nga Fakulteti i Gjuhëve të Huaja në Universitetin e Tiranës. Gjithashtu ajo është Doktorante e Gjuhësisë në Hellenic American University of Athens. Ogerta është pedagoge në Universitetin e Tiranës që nga viti 2005 e në vazhdim. Fusha e saj e ekspertizës është integrimi i teknologjive të reja në mësimdhënie.

Ajo ka mbaruar Fakultetin Juridik, Universiteti i Tiranës dhe është lektore e lëndëve Anglishte Ligjore, Shkrim Akademik, Etikë dhe Teknologji për më shumë se një dekadë.

Ajo është E- Moderator, Master Trainer dhe Validator për British Council UK për Core Skills si Leadership Citizenship, Collaboration and Communication, Creativity and Imagination, Digital Literacy, Personal Development, Critical thinking, Problem Solving and Decision Making, si edhe Presentation Skills.