Photo of Cthulu

Elona Garo – Trajner

Dr. Elona Garo, eshte nje konsulente e pavarur ne fushen e menaxhimit dhe lektore e Menaxhimit Strategjik. Fitoi titullin Doktor (PhD) nga Universiteti i Tiranes ne vitin 2016, titullin Master ne Administrim Publik dhe Menaxhim (MPA), nga Universiteti i Harvardit ne vitin 2006 dhe Master ne Administrim Publik (MA) nga Universitetit i Sycuses ne vitin 2001. Pas vitesh pune ne sektorin publik, organizata nderkombetare dhe institucione te arsimit te larte, Elona ofron sherbime konsulence dhe trajnime per individe, biznese dhe organizata publike. Ajo ka botuar nje sere artikujsh, rastesh studimore dhe libra (mbi lidershipin, sjelljen organizative, edukimin menaxherial, sipermarrjen dhe strategjite e rritjes).