Përafrim Legjislacioni
Përafrim Legjislacioni

ASPA kërkon të kontraktojë ekspertë për dhënie trajnimi në “Përafrim Legjislacioni”. Kriteret minimale për dhënie trajnimi janë: Diplomë “Master i...

Statistikë
Statistikë

ASPA kërkon të kontraktojë ekspertë për dhënie trajnimi në “Statistikë”. Kriteret minimale për dhënie trajnimi janë: Diplomë “Master i Shkencave”...