Thirrje për ekspertë

Personal Success
Personal Success

ASPA kërkon të kontraktojë ekspertë për hartim kurrikule dhe dhënie trajnimi në fushën “Personal Success”. Kriteret minimale për hartim kurrikule...

Pasqyrat Financiare
Pasqyrat Financiare

ASPA kërkon të kontraktojë ekspertë për hartim kurrikule dhe dhënie trajnimi në fushën “Pasqyrat Fianciare”. Kriteret minimale për hartim kurrikule...

Statistikë
Statistikë

ASPA kërkon të kontraktojë ekspertë për dhënie trajnimi për temën “Statistikë”. Kriteret minimale për dhënie trajnimi janë: Diplomë “Master i...