Thirrje për ekspertë

Kodi i Punës
Kodi i Punës

ASPA kërkon të kontraktojë ekspertë për hartim kurrikule në fushën “Kodi i Punës”. Kriteret minimale për hartim kurrikule janë: Ekspertët...

Ligji I Shërbimit Civil
Ligji I Shërbimit Civil

ASPA kërkon të kontraktojë ekspertë për hartim kurrikule dhe dhënie trajnimi në fushën “Ligji I Shërbimit Civil”. Kriteret minimale për...

Shërbimi ndaj Publikut
Shërbimi ndaj Publikut

ASPA kërkon të kontraktojë ekspertë për hartim kurrikule dhe dhënie trajnimi në fushën “Shërbimi ndaj Publikut”. Kriteret minimale për hartim...

Diaspora dhe Migracioni
Diaspora dhe Migracioni

ASPA kërkon të kontraktojë ekspertë për hartim kurrikule dhe dhënie trajnimi në fushën “Diaspora dhe Migracioni”. Kriteret minimale për hartim...

Ligji i Shërbimit Civil
Ligji i Shërbimit Civil

ASPA kërkon të kontraktojë ekspertë për dhënie trajnimi në fushën “Ligji i Shërbimit Civil”. Kriteret minimale për dhënie trajnimi janë:...

Politikëbërja
Politikëbërja

ASPA kërkon të kontraktojë ekspertë për dhënie trajnimi në fushën “Politikëbërja”. Kriteret minimale për dhënie trajnimi janë: Diplomë “Master i Shkencave”...