Menaxhimi i Ndryshimit

ASPA kërkon të kontraktojë ekspertë për dhënie trajnimi për temën “ Menaxhimi i Ndryshimit”.
Kriteret minimale për dhënie trajnimi janë: Diplomë “Master i Shkencave” ose “Master i arteve të bukura” apo të barasvlefshme me to dhe 3 – 5 vite përvojë pune në fushën përkatëse. Të interesuarit të dërgojnë në adresën e email-it: aspa@aspa.gov.al një CV dhe një letër shprehje interesi ku të përcaktojnë nëse duan të angazhohen si dhënës të trajnimit . Afati i fundit i aplikimit është data 10 Tetor 2019.