Hartim Legjislacioni

ASPA kërkon të kontraktojë ekspertë për dhënie trajnimi në fushën “Hartim Legjislacioni”.
Kriteret minimale për dhënie trajnimi janë: Diplomë “Master i Shkencave” ose “Master i arteve të bukura” apo të barasvlefshme me to dhe 3 – 5 vite përvojë pune në fushën përkatëse. Të interesuarit të dërgojnë në adresën e email-it: aspa@aspa.gov.al një CV dhe një letër shprehje interesi si dhënës të trajnimit .
Afati i aplikimit është data 7 Shkurt 2020.

Komentoni:

Adresa juaj e e-mail-it nuk do të publikohet.