Webinar

Përgjegjësia e shtetit për shkeljet e të drejtës evropiane

Në këtë sesion informues do të trajtohet:

  • Përgjegjësia e shtetit për shkeljet e të drejtës komunitare;
  • Detyrimet e shtetit për përmbyshje dhe përgjegjësitë për mospërmbushje të detyrimeve të së drejtës evropiane;
  • Raporti ndërmjet të drejtës evropiane dhe të drejtës së brendshme;
  • Detyrimet e dëmshpërblimit.

Date

Maj 17 2023

Time

11:00 am - 1:00 pm

Location

Online