Kurs online me çertifikim

Kurs online me certifikim: Ndryshimet në kuadrin ligjor të auditimit të brendshëm

Date

Maj 09 2023

Time

10:00 am - 1:00 pm

Location

Online