Webinar

Zhvillimi i procedurave të prokurimit publik në respektim të aspekteve mjedisore” (Prokurimi Publik i Gjelbër/ Green Public Procurement-GPP) – Pjesa 2

Në këtë trajnim online do të trajtohet:

-Trajnim operativ: udhëzime praktike të bazuara në raste studimore për zbatimin e PPGJ pas procesit të PP-së në grupet e produkteve të zgjedhura (raste-studime);
-Aspektet ligjore: parimet e përgjithshme, fazat e procesit të prokurimit dhe dokumentet ku përfshihet PPGJ;
-Qasja strategjike: si sigurohemi që të arrijmë objektivat e prokurimit dhe të minimizojmë rrezikun (nevojat, oferta/furnizimi i tregut, verifikimi, klauzola të kontratës);
-Nëse kriteret e propozuara nga mjetet e disponueshme nuk mbulojnë nevojat tona ose ofertën e tregut, si t’i hartojmë kriteret e gjelbra që përshtaten më mirë me kontekstin tonë të prokurimit (burimet e dokumentacionit, përshtatja e kritereve ekzistuese);
-Identifikimi dhe diskutimi i problemeve të mundshme të zbatimit të parashikuara nga ekspertët e prokurimit që marrin pjesë në trajnim.

Gjuha e zhvillimit të trajnimeve online të hapura: Anglisht (përkthim simultant)
Platforma: Zoom

Date

Qer 23 2022
Expired!

Time

10:00 am - 12:00 pm

Location

Online

Komentoni: