Webinar

Roli i Ministrisë së Kulturës në procesin e përafrimit të legjislacionit shqiptar në luftën kundër trafikimit të pasurive kulturore

Në këtë webinar do të trajtohen:

-Konsteksti i shkurtër historik mbi kushtet e shtetit shqiptar në luftën kundër trafikimit të pasurive;
-Zhvillimet e legjislacionit dhe përafrimi Direktivës 2014/60/BE dhe Rregullores së Këshillit Nr. 116/2009 për sa i përket lëvizjes së lirë të pasurive kulturore;
-Qasja e re globale në shtrirjen e mekanizmave të bashkëpunimit ndërinstitucional dhe shtrirja e bashkëpunimit në nivel rajonal dhe evropian;
-Masat e marra nga Ministria e Kulturës në kuadër të zbatimit të planit kombëtar të integrimit evropian;
-Përmësimi i proceseve monitoruese mbi këto baza.

Date

Qer 14 2022
Expired!

Time

9:30 am - 11:00 am

Location

Online

Komentoni: