Trajnim

Prezantimi me Administratën Publike

Tema: PV-Hartimi i shkresave zyrtare dhe komunikimi shkresor në administratën publike

*Të dhënat për këtë event do të përditësohen në të ardhmen

Date

Sht 02 2022

Location

Online

Komentoni: