Webinar

Përgjegjshmëria menaxheriale dhe instrumenti i delegimit

Në këtë sesion do të trajtohen:  

  • Koncepti i përgjegjshmërisë menaxheriale dhe ndikimi në mirëqeverisje;  
  • Instrumentat për zbatimin e një sistemi efektiv të përgjegjshmërisë menaxheriale;  
  • Roli i Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë në zbatimin e instrumentave të përgjegjshmërisë menaxheriale;  
  • Koncepti i instrumentit të delegimit;  
  • Udhëzimi për delegimin e të drejtave dhe detyrave në njësitë e qeverisjes së përgjithshme;  
  • Përfitimet dhe sfidat për zbatimin e përgjegjshmërisë menaxheriale.  

Date

Mar 09 2023
Expired!

Time

10:00 am - 12:00 pm

Location

Online

Komentoni: