Webinar

Përdorimi i statistikës për të pasqyruar drejtë ose për të shtrembëruar realitetin

Në këtë webinar do të trajtohen:

-Lidhja e statistikës me të gjitha aktivitetet e përditshme;

-Statistika pasqyron të vërtetën;

-Si mund të fshehim të vërtetën përmes përdorimit të statistikave;

-“Loja” dhe keqpërdorimi i tregueve statistikor;

-Sa dhe si bazohet vendimarrja në statistika.

Date

Jan 13 2022
Expired!

Time

2:00 pm - 3:30 pm

Location

Online

Komentoni: