Webinar

Parimet që lidhen me strukturën institucionale të Bashkimit Evropian, bashkimi dhe ndarja e pushteteve

Në këtë webinar do të trajtohen:

-Institucionet kryesore të BE-së;
-Përshtatshmëria e teorisë së ndarjes së pushteteve;
-Parimi i ekuilibrit institucional;
-Parimi i autonomisë së institucioneve dhe i bashkëpunimit të sinqertë dhe aksesit në dokumente;
-Vendime konkrete të Gjykatës Evropiane lidhur me autonominë dhe parimin e bashkëpunimit të sinqertë mes institucioneve.

Date

Qer 15 2022

Time

3:00 pm - 4:30 pm

Location

Online