Webinar

Parandalimi i pastrimit të parave si një nga kërkesat e acquis të BE-së

Në këtë webinar do të trajtohen:

-Kërkesat e BE në lidhje me luftën kundër pastrimit të parasë;
-Hapat e ndjekur nga Qeveria Shqiptare për të përafruar legjislacionin shqiptar me atë të BE-së;
-Klasifikimi i individëve dhe i transaksioneve sipas riskut, si dhe palët e përfshira në proces.

Date

Qer 13 2022
Expired!

Time

9:30 am - 11:00 am

Location

Online

Komentoni: