Njohja me kartën e të drejtave themelore të BE dhe influenca e saj tek ne

Prof. Asoc. Dr. Erjona Bana Canaj
Në këtë sesion informues do të trajtohen:
  • Karta e të drejtave themelore të BE;
  • Të drejtat që garanton kjo Kartë, zhvillimin e saj ndër vite si dhe interpretimin evolues të Gjykatës Evropiane të Drejtësisë;
  • Analiza e thelluar e disa të drejtave që gjenden në Kartë dhe që duhet të përmirësohen edhe në vendin tonë, si në nivel kushtetues ashtu edhe në nivel ligjor.

Date

Nën 10 2023

Time

11:00 am - 1:00 pm