Webinar

Minimizimi i impaktit negativ të korrupsionit si faktor esencial për integrimin në BE

Në këtë webinar do të trajtohen:

-Problemet më të mëdha të korrupsionit dhe mashtrimit;
-Politikat me efektivitet për minimizimin e impaktit negative të këtyre fenomeneve, si dhe krijimin e një mjedisi etik mbështetës që është i huaj për korrupsionin;
-Programet efektive të menaxhimit të mashtrimit, me qëllim minimizimin e këtij fenomeni;
-Mundësitë që teknologjitë e reja mund të ofrojnë në parandalimin dhe zbulimin e mashtrimit.

Date

Qer 17 2022
Expired!

Time

9:30 am - 11:00 am

Location

Online

Komentoni: