Menaxhimi i ujit te pijshëm për parandalimin, kontrollin dhe reduktimin e sëmundjeve që lidhen me ujin

Trajner: Oltiana Petri
Në këtë sesion informues do të trajtohet:
  • Uji i pijshëm dhe shëndeti publik;
  • Indikatorët mbi Cilësinë Kombëtare të Ujrave të Pijshëm dhe Kanalizimeve;
  • Dezinfektimi i ujit të pijshëm;
  • Akreditimi i Laboratorëve.

Date

Sht 25 2023

Time

10:00 am - 12:00 pm