Webinar

Menaxhimi i ndryshimit

Në këtë webinar do të trajtohen:

-Konceptet kryesore të menaxhimit të ndryshimit;
-Menaxhimi i ndryshimit;
-Proceset dhe fazat për një ndryshim të suksesshëm;
-Stilet e manaxhimit të ndryshimit, angazhimi në diversitet;
-Mbështetësit dhe kundërshtarët e ndryshimit;
-Arsyet kryesore të rezistencës ndaj ndryshimit;
-Teknikat për kapërcimin e rezistencës;
-Faktorët bazë për realizimin e një ndryshimi të suksesshëm.

Date

Maj 11 2022
Expired!

Time

2:00 pm - 3:30 pm

Location

Online

Komentoni: