Webinar

Mbrojtja nga diskriminimi i pakicave rome dhe egjiptiane

Në këtë webinar do të trajtohen:

-Kuadri ligjor mbi mbrojtjen nga diskriminimi me fokus origjinën etnike rome/egjiptiane;
-Garancitë që ofron ligji shqiptar për mbrojtjen nga diskriminimi të pakicave rome/egjiptiane;
-Format me të shfaqura të diskriminimit të kësaj kategorie;
-Mjetet ligjore që kanë në dispozicion anëtarët e këtij komuniteti për të siguruar të drejtat dhe liritë themelore në përputhje me parimin e barazisë.

Date

Qer 15 2022
Expired!

Time

9:00 am - 10:30 am

Location

Online

Komentoni: