Webinar

Marrëdhënia ndërmjet të drejtës së BE dhe të drejtës Kombëtare

Në këtë webinar do të trajtohen:

-Si ndërtohet marrëdhënia ndërmjet të drejtës së Bashkimit Evropian dhe asaj të shteteve anëtare;
-Koncepti i zbatimit të drejtpërdrejtë dhe epërsisë së të drejtës së BE-së, kundrejt normave juridike kombëtare;
– Analiza e disa prej vendimeve të Gjykatave Kushtetuese të vendeve anëtare dhe qëndrimit të tyre, lidhur me raportin ndërmjet sistemeve juridike të brendshme me atë të BE-së, si dhe pritshmëritë për Shqipërinë.

Date

Jan 24 2022

Time

3:00 pm - 4:30 pm

Location

Online

Komentoni: