Kurs online me çertifikim

Kuptueshmëria dhe mirëadministrimi i procedurave administrative

Tema 3: Parimet e së drejtës Administrative

Date

Nën 10 2022

Time

10:00 am - 1:00 pm

Location

Online