Webinar

Kuadri rregullator i kontabilitetit të sektorit publik si dhe menaxhimi i aktiveve në sektorin publik

Në këtë webinar do të trajtohen:

-Parimet kontabël mbi të cilat mbështetet kuadri rregullator i kontabilitetit të sektorit publik;

-Elementët specifike të pasqyrave financiare të sektorit publik;

-Procedurat e raportimit të pasqyrave financiare vjetore;

-Procesi i inventarizimit të aktiveve në sektorin publik;

-Procesi i vlerësimit të aktiveve në sektorin publik;

-Procesi i nxjerrjes jashtë përdorimit të aktiveve në sektorin publik.

Date

Jan 21 2022
Expired!

Time

2:00 pm - 3:30 pm

Location

Online

Komentoni: