Webinar

Kuadri rregullator i kontabilitetit të sektorit publik i përditësuar dhe procedurat mbi mbylljen e llogarive vjetore të buxhetit

Në këtë webinar do të trajtohen:

-Kuadri rregullator i përditësuar në fushën e kontabilitetit të sektorit publik;
-Përmbajtja dhe publikimi i pasqyrës financiare vjetore të konsoliduar të shpenzimeve dhe të ardhurave të qeverisjes së përgjithshme.

Date

Qer 16 2022
Expired!

Time

11:00 am - 12:30 pm

Location

Online

Komentoni: