Korniza e përbashkët e Vlerësimit

Në kuadër të marrëveshjes institucionale të bashkëpunimit ndërmjet European Institute of Public Administration (EIPA) dhe Shkollës Shqiptare të Administratës Publike (ASPA), me mbështetjen e Qeverisë së Luksemburgut në kuadër të programit
“Bashkëpunimi i Asistencës Teknike” do të zhvillohet trajnimi në klasë “𝗞𝗼𝗿𝗻𝗶𝘇𝗮 𝗲 𝗣𝗲̈𝗿𝗯𝗮𝘀𝗵𝗸𝗲̈𝘁 𝗲 𝗩𝗹𝗲𝗿𝗲̈𝘀𝗶𝗺𝗶𝘁” me Gracia Vara Arribas, EIPA Expert, Tihana Puzic, CAF Expert dhe Nick Thijs, Senior Advisor, SIGMA.
🗓️Data: 14-15 Nëntor 2023
🕛Ora: 08.45-15:30
🎯Gjatë këtij trajnimi do të diskutojmë për modelin e cilësisë CAF 2020 dhe procesin e vlerësimit vetëvlerësues:
Roli i palëve në procesin CAF dhe struktura e komunikimit;
Si të implementojmë modelin CAF 2020;
Si të komunikojmë, ndjekim dhe të vlerësojmë sukseset e CAF;
Si të prioritarizojmë veprimet për përmirësim në një bazë të shkurtër, të mesme dhe të gjatë në modelin CAF 2020.

Date

Nën 14 2023 - Nën 15 2023

Time

9:00 am - 4:00 pm