Webinar

Integrimi gjinor në politikat publike

Në këtë webinar do të trajtohen:

-Rëndësia e integrimit gjinor në ciklin e politikave publike;
-Metodologjia për përfshirjen e integrimit gjinor në politikat publike në nivel qendror dhe lokal;
-Dallimet mes politikave neutrale, specifike dhe të ndjeshme gjinore me qëllim aftësimin e nëpunësve civil.

Date

Maj 04 2022
Expired!

Time

9:30 am - 11:00 am

Location

Online

Komentoni: