Webinar

Instrumenta e mirëmenaxhimit të objektivave, që ndihmojnë menaxhimin e riskut

Në këtë webinar do të trajtohen:

-Cikli menaxhues;

-Planifikimi vjetore;

-Harta e proceseve të punës dhe manuali i proceseve të punë;

-Gjurmët e auditimit.

Date

Jan 19 2022

Time

9:30 am - 11:00 am

Location

Online