Webinar

Harmonizimi i Objektivave të Zhvillimit të Qëndrueshëm

Në këtë webinar do të trajtohen:

– Çfarë përfaqëson Agjenda 2030 e OKB për zhvillimin e qëndrueshëm dhe integrimi i saj në politikat kombëtare të zhvillimit të qëndrueshëm;
– Agjenda 2030 në kontekstin kombëtar, integrimi i treguesve globale me treguesit e politikave kombëtare;
– Përcaktimi i përgjegjësive dhe rolit të institucioneve, duke konsideruar lidhjen midis OZHQ/SDG me politikat kombëtare sektoriale;
– Harmonizimi i OZHQ/SDG-ve me kuadrin strategjik të vendit.

Date

Jan 20 2022
Expired!

Time

11:00 am - 12:30 pm

Location

Online

Komentoni: