Hapësira administrative Evropiane dhe impakti i saj në administratë

Prof. Asoc. Dr. Erjona Bana Canaj
Në këtë sesion informues do të trajtohen:
  • Elementet thelbësore të Hapësirës Administrative Evropiane të Bashkimit Evropian;
  • Procedurat administrative për zbatimin direkt të rregullave të saj në një sërë fushash – si p.sh politika e konkurrencës, politika tregtare, ndihmat shtetërore, aksesi në BE dokumente, shërbimi civil i BE;
  • Bërthama e konsoliduar të procedurave administrative evropiane, (procedurat e qëndrueshme administrative të BE-së) përfshirë dhe të drejtat procedurale të zbatueshme për qytetarët kur kanë të bëjnë drejtpërdrejt me administratën e BE-së dhe /ose të Shteteve Anëtare.

Date

Nën 03 2023

Time

11:00 am - 1:00 pm