Webinar

Ekzekutimi i vendimeve të Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut

Në këtë webinar do të trajtohen:

-Detyrimet e shtetit shqiptar për ekzekutimin e vendimeve të Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut;

-Roli i Komitetit të Ministrave lidhur me monitorimin e ekzekutimit të vendimeve dhe pasojat e mosekzekutimit të vendimeve të Strasburgut nga shteti shqiptar.

Date

Jan 17 2022
Expired!

Time

9:30 am - 11:00 am

Location

Online

Komentoni: