Trajnim

Edukimi dhe sipërmarrja (Kapitujt 20 dhe 26 të Acquis së BE)

Trajnim ne klase

Tema: Edukimi dhe sipërmarrja (Kapitujt 20 dhe 26 të Acquis së BE)

Date

Nën 18 2022

Time

10:00 am - 4:00 pm

Location

Trajnim ne klase