Cilësia e ujërave bregdetarë larës dhe rëndësia në zhvillimin e turizmit

Trajner: Oltiana Petri

Në këtë sesion informues do të trajtohet:

  1. Ujërat larës dhe shëndeti publik;
  2. Interpretimi i ligjit të ujërave bregdetare larës;
  3. Trendi i cilësisë së ujërave bregdetar larës;
  4. Raportimi i cilësisë së ujrave bregdetare larës.

Date

Sht 26 2023

Time

10:00 am - 12:00 pm