Buxhetimi gjinor për pakicat rome dhe egjiptiane-Reflektimi në nivel vendor

Trajner: Mirela Rrumbullaku
Në këtë sesion informues do të trajtohen:
  • Pse është i nevojshëm buxhetimi gjinor për pakicat rome dhe egjiptiane;
  • Angazhimet ndërkombëtare & kombëtare & vendore dhe kuadri ligjor mbështetës;
  • Hendeku midis politikës dhe buxhetit për nevojat e pakicave;
  • Hartimi i buxhetimit gjinor në nivel vendor dhe kategorizimi i programeve buxhetore parë nga perspektiva e pakicave;
  • Monitorimi i politikave dhe programeve për romet dhe egjiptianët; 
  • Reflektimi në përmirësimin e tyre në vazhdimësi.

Date

Nën 03 2023

Time

10:00 am - 11:30 pm