Barra e provës dhe diskriminimi në administratën publike

Në këtë webinar do të trajtohen:

-Aspekte të mbrojtjes ligjore nga diskriminimi në administratën Publike;
-Ku mund të ankohet një nëpunës civil në rast se ndihet i diskriminuar;
-Lehtësia që ofron ligji përmes zhvendosjes së barrës së provës nga paditësi tek i padituri;
-Detyrimi i institucionit publik për të provuar dhe hedhur poshtë pretendimet e palës paditese;
-Raste konkrete të trajnimit të ankesave nga Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, kundrejt institucioneve të Administratës Publike.

Date

Jan 19 2022
Expired!

Time

12:30 pm - 2:00 pm

Location

Online

Komentoni: