Webinar

Auditimi i projekteve të shërbimit të konsulencës, me financim të fondeve të IPA

Në këtë webinar do të trajtohen:

-Specifikat e veçanta të kontratave të shërbimit të konsulencës;
-Specifikat e prokurimit të kontratave të shërbimeve të konusulencës;
-Ekspertizat që përfitohen nëpërmjet tyre;
-Monitorimi i projekteve të shërbimit;
-Risqet që paraqiten nga projekt-ideja deri në implementim.

Date

Maj 10 2022
Expired!

Time

3:00 pm - 4:30 pm

Location

Online

Komentoni: