Webinar

𝐄𝐭𝐢𝐤𝐚 𝐝𝐡𝐞 𝐝𝐢𝐥𝐞𝐦𝐚𝐭 𝐞𝐭𝐢𝐤𝐞

Regjistrohu: https://events.teams.microsoft.com/event/68144344-5097-4a22-a23e-1f93d7412500@f5d8b812-606a-42ba-8cf9-3371cfe29c72

Bashkohuni në këtë sesion për të mësuar:
Çfarë është etika dhe dilemat etike në administratën publike;
Parimet e përgjithshme;
Etika dhe kodet etike për punonjësin e administratës publike;
Dilemat etike për zyrtaret publike;
Si të shmangim pasojat;
Si të trajtojmë një situatë dileme etike në vendin e punës.

Date

Sht 14 2023

Time

9:30 am - 11:30 am

Location

Online