Kurs online me certifikim

Qeverisja elektronike dhe siguria kompjuterike

Tema: Siguria kibenetike ne sektorin publik

Date

Jan 31 2022

Time

10:00 am - 12:00 pm

Location

Online