Webinar

Planifikimi buxhetor afatmesëm: përmirësimi i cilësisë përmes rekomandimeve të analizave buxhetore

Në këtë webinar do të trajtohen:

-Roli i analizave buxhetore të bëra nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë në përmirësimin e cilësisë së kërkesave buxhetore të Njësive të Qeverisjes Qendrore;
-Adresimi i rekomandimeve duke analizuar tre shtyllat kryesore: formulimi i komponentëve të pemës së programit, vendosja e treguesve të duhur të performancës dhe kostimi i produkteve;
-Roli dhe rëndësia e kësaj faze në procesin e përgatitjes dhe finalizimit të Programit Buxhetor Afatmesëm.

Date

Jun 03 2022
Expired!

Time

12:30 pm - 2:00 pm

Location

Online

Komentoni: