Webinar

Koncepti i marrëdhënieve ndërkombëtare dhe realizimi i funksioneve në fushën e marrëdhënieve ndërkombëtare në Shqipëri

Në këtë webinar do të trajtohen:
-Koncepti i marrëdhënieve ndërkombëtare;
-Elementet që ndikojnë në marrëdhëniet ndërkombëtare të shteteve;
-Institucionet e marrëdhënieve me jashtë në Republikën e Shqipërisë dhe politika e jashtme e shtetit shqiptar (aktualiteti);
-Legjislacioni që trajton veprimtarinë e marrëdhënieve me jashtë në Republikën e Shqipërisë.

Date

Jan 27 2022

Time

9:30 am - 11:00 am

Location

Online