Webinar

Historiku, kompetencat dhe juridiksioni i Gjykatës Evropiane të Drejtësisë

Në këtë webinar do të trajtohen:

-Përshkrim i juridiksionit, kompetencave, përbërjes dhe historikut të sistemit gjyqësor të BE-së;

-Ndikimi thelbësor që GJED ka pasur në integrimin e BE-së në tërësi, duke analizuar disa prej vendimeve kryesore që kanë hapur rrugën e proceseve revolucionare të integrimit të BE-së;

-Analiza e zbatueshmërisë së vendimeve të GJED-së nga anëtarët e rinj, duke evidentuar dhe cilat janë pritshmëritë për Shqipërinë.

Date

Jan 31 2022
Expired!

Time

3:00 pm - 4:30 pm

Location

Online

Komentoni: