Photo of Cthulu

Valbona Karakaci – Trajner

Prof.asoc.Dr. Valbona Karaçi është lektore me përvojë 15 vjeçarë në Shkenca Komunikimi dhe Filologji në Shqipëri dhe jashtë saj. Kontribuese prej 20 vitesh në një numër nismash humantare dhe zhvillimi, Dr. Karakaçi ka drejtuar për 12 vitet e fundit nisma të zbatimit të asistencës së Bashkëpunimit Zviceran në fushën e qeverisjes së mirë, me rezultate mbresëlënëse në politikbërje dhe advokaci.

Sot bashkëmenaxhon Projektin Bashki të Forta, është Këshilltare për Ballkanin Perëndimor për Helvetas Swiss Intercooperation dhe koordinatore për Shqipërinë e dy rrjeteve evropiane universitare  në çështje të Identiteti Evropian.