Photo of Cthulu

Erindi Bejko – Trajner

Erindi Bejko ka përfunduar studimet për Shkenca Politike dhe Drejtësi. Pas diplomimit ka qënë aktivist dhe është angazhuar ne projekte në shërbim të komunitetit, mësimdhenie dhe punë në administratë.

Aktualisht punon si Drejtor i Pergjithshem i Bashkepronësisë dhe Emergjencave Civile ne Bashkinë e Tiranës, institucion ku është prej 4 vjetesh dhe ku ka fokusin kryesor persa I perket prioriteteve te tij.  Gjithashtu mban gradën “Doktor I Shkencave“dhe prej 9 vitesh është lektor ne universitet. Eksperienca në punë, dëshira per te thelluar studimet dhe të qënurit lektor e motivuan të behet pjese e Shkollës Shqiptare të Administrates Publike, vend I cili  duket sfidues dhe me mundesi fantastike per te dhene dhe për të marrë eksperienca të dobishme.

Pasioni dhe profesioni janë elemente të cilat janë lidhur më së miri me punën që bën, ndaj e ka të lehtë të përshtatet në vendin e punës, të punojë me kolegë në grup, të menaxhojë konfliktet dhe të negociojë për zgjidhjen e tyre. Gjithashtu arrin të kuptojë situatat kur konsumi profesional dëmton performancën e kolegëve dhe përpiqet t`i japë zgjidhje problemeve. Karakterizohet nga ndjesia e emergjencës dhe të vepruarit shpejt po sigurisht pa impaktuar të tjerët me këtë ndjesi.

Modestisht do donte që të jepte sadopak kontribut ne përmiresimin e performancës se administratës sepse duke qënë pjesë e saj mendon se ka nje tablo te qartë te pikave te dobëta dhe pikave te forta qe punonjësit kanë sot. Ndaj mezi pret të takohet me kolegë, trajnerë dhe studentë në audioret e Aspa-s.