Photo of Cthulu

Albana Ahmeti – Trajner

Zj. Albana Ahmeti mban pozicionin e Zv/Drejtorit Ekonomik në Institution e Shëndetit Publik që prej vitit 2002. Është përgjegjëse për hartimin, dhe ka qënë pjesë e grupi të punës në përgatitjen e buxhetit të Planifikimit Afatmesëm për Ministrinë e Shëndetësisë dhe Ministrinë e Financave në lidhje me Kujdesin Parësor dhe Shëndetin Publik në nivelin Kombëtar.

Është pjesëmarrëse në aktivitete të organizuara shkencore, kërkimore dhe trajnuese në lidhje me ekonominë në shëndetësi dhe politikat shëndetësore. Ka eksperiencë në monitorimin planeve vjetore buxhetore.

Zj. Ahmeti ka një eksperiencë të gjerë profesionale duke punuar prej më shumë se 18 vitesh në menaxhimin e financave publike, si dhe ka qënë edhe menaxhere e burimeve financiare në Projektet e Bankës Botërore pranë Ministritë Shëndetësisë

Zj. Ahmeti  ka mbaruar fakultetin ekonomik dega Administrim biznesi, duke vazhduar më tej me studimet “Master në ShëndetPublik”, pranë Universitetit Hadassah , Jerusalem, Izrael në Shkollën e Shëndetit Publik dhe Mjekësisë Komunitare. Ka një formim akademik dhe kërkimor , duke kryer studimet e thelluara në Doktoraturë mbi “Studime Kosto efektivtetit të vaksinve”, pranë, Universitetit të Mjëkësisë Tiranë.

Ka patur një eksperiencë në mësimdhënie si lektore më kohë të pjesshme pranë Departamentit të Shëndetit Publik, fakulteti i Mjekësiës në lëndën Ekonomia në Shëndet.

 

Albana Ahmeti

Zj. Albana Ahmeti mban pozicionin e Zv/Drejtorit Ekonomik në Institution e Shëndetit Publik që prej vitit 2002. Është përgjegjëse për hartimin, dhe ka qënë pjesë e grupi të punës në përgatitjen e buxhetit të Planifikimit Afatmesëm për Ministrinë e Shëndetësisë dhe Ministrinë e Financave në lidhje me Kujdesin Parësor dhe Shëndetin Publik në nivelin Kombëtar.

Është pjesëmarrëse në aktivitete të organizuara shkencore, kërkimore dhe trajnuese në lidhje me ekonominë në shëndetësi dhe politikat shëndetësore. Ka eksperiencë në monitorimin planeve vjetore buxhetore.

Zj. Ahmeti ka një eksperiencë të gjerë profesionale duke punuar prej më shumë se 18 vitesh në menaxhimin e financave publike, si dhe ka qënë edhe menaxhere e burimeve financiare në Projektet e Bankës Botërore pranë Ministritë Shëndetësisë

Zj. Ahmeti  ka mbaruar fakultetin ekonomik dega Administrim biznesi, duke vazhduar më tej me studimet “Master në ShëndetPublik”, pranë Universitetit Hadassah , Jerusalem, Izrael në Shkollën e Shëndetit Publik dhe Mjekësisë Komunitare. Ka një formim akademik dhe kërkimor , duke kryer studimet e thelluara në Doktoraturë mbi “Studime Kosto efektivtetit të vaksinve”, pranë, Universitetit të Mjëkësisë Tiranë.

Ka patur një eksperiencë në mësimdhënie si lektore më kohë të pjesshme pranë Departamentit të Shëndetit Publik, fakulteti i Mjekësiës në lëndën Ekonomia në Shëndet.