Content writing
Content writing

ASPA kërkon të kontraktojë ekspertë për hartim kurrikule dhe dhënie trajnimi në fushën “Strukturim dhe hartim përmbajtje dokumentesh/ content writing...

Gramatika normative
Gramatika normative

ASPA kërkon të kontraktojë ekspertë për hartim kurrikule dhe dhënie trajnimi në fushën “Gramatika normative”. Kriteret minimale për hartim kurrikule...

Brain and Memory
Brain and Memory

ASPA kërkon të kontraktojë ekspertë për hartim kurrikule dhe dhënie trajnimi në fushën “Brain and Memory”. Kriteret minimale për hartim...

Teknologjia e Klases
Teknologjia e Klases

ASPA kërkon të kontraktojë ekspertë për hartim kurrikule dhe dhënie trajnimi në fushën “Teknologjia e klasës”. Kriteret minimale për hartim...