thirje.jpg


Shkolla Shqiptare e Administratës Publike dhe Akademia e Studimeve Politike shpallin thirrjen për aplikime për pjesëmarrjen në
“Programi i Akademisë së Lidershipit” (PAL), program i Qendrës së Ekspertizës për Reformat në Qeverisjen Vendore pranë Këshillit të Evropës, me synim rritjen e kapaciteteve drejtuese dhe menaxhuese të drejtuesve të lartë të administratës publike dhe vendore.

Kandidatët janë të mirëpritur të ndjekin udhëzimet e mëposhtme për të plotësuar dokumentat e nevojshëm dhe dorëzuar aplikimin e tyre brenda datës 16 shkurt 2018, ora 16.00. 

Programi: Link